کبابی پاک

کبابی
  • صنف: مواد غذایی کبابی
  • مدیریت: بهنام اصغرزاده
  • تلفن: ۰۱۳۳۳۲۳۱۴۶۵
  • آدرس: گیلان - رشت - خیابان ۱۷ شهریور، چهارراه چهل تن، کبابی پاک
  • روز‌های کاری: همه روزه
  • ساعت کاری: از ۹:۰ تا ۱۲:۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳