شرکت به پخش

شرکت پخش
  • صنف: خودرو و حمل و نقل باربری
  • مدیریت: عزیزاله قمری
  • تلفن: ۰۱۳۳۳۶۰۵۴۲۱
  • آدرس: گیلان - رشت - کیلومتر ۳ جاده رشت به تهران، روبروی کارخانه سیمکو، شرکت به پخش
  • روز‌های کاری: همه روزه - به جز جمعه
  • ساعت کاری: از ۷:۳۰ تا ۱۵:۳۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳