فروشگاه مرغ برادران نوزاد

مرغ فروشی
  • صنف: مواد غذایی مرغ فروشی
  • مدیریت: بیژن نوزاد
  • تلفن: ۰۱۳۳۳۲۳۵۲۴۷
  • آدرس: گیلان - رشت - بازارچه پیرسرا، بعد از فروشگاه صابری، فروشگاه مرغ برادران صابری
  • روز‌های کاری: همه روزه - به جز جمعه
  • ساعت کاری: از ۷:۰ تا ۲۲:۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳