سوپرمارکت میثم صبری

سوپرمارکت
  • صنف: مواد غذایی سوپر مارکت
  • مدیریت: میثم صبری
  • تلفن: ۰۱۳۳۳۵۰۶۹۳۰
  • آدرس: گیلان - رشت - خیابان استقامت ۲، سمت چپ، انتهای خیابان دکتر حکیم زاده
  • روز‌های کاری: همه روزه
  • ساعت کاری: از ۷:۰ تا ۲۳:۳۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳